• Đối với Khách Hàng: Chúng tôi đặt lên hàng đầu với phương châm “Khách hàng là mục tiêu tồn tại của chúng tôi “
    • Tôn trọng tất cả các nhu cầu của khách hàng: Phát triển dựa trên định hướng theo nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi hiểu nhu cầu khách hàng là cơ hội, thoả mãn được nhu cầu của khách hàng là chúng tôi đã nắm bắt thành công cơ hội.
    • Cung cấp đầy đủ các dịch vụ sau bán hàng: Mất rất nhiều công sức để chúng tôi có thể tạo lập được mối quan hệ với một khách hàng. Vì vậy, chúng tôi hiểu giá trị của mối quan hệ này và cam kết sẽ luôn quan tâm, chăm sóc khách hàng tốt nhất có thể.
  • Đối với Xã Hội: Chúng tôi hài hòa giữa lợi ích với những công sức của người nông dân trồng hoa hồng của Việt nam; đóng góp tích cực hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.
  • Đối với Nhân Viên: Định hướng đào tạo từ bên trong, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.
  • Đối với Đối Tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành “Người đồng hành vạn năng – tin cậy”, mang đến cho đối tác sự hài lòng, an tâm khi hợp tác.